Shorten URLs

Xin chào!

About


Đây là phiên bản thử nghiệm và chưa phải chính thức.

  • Là ứng dụng rút gọn link: Giúp bạn nắm bắt được các thông tin như thiết bị truy cập, trình duyệt truy cập...và kiếm tiền.
  • Không có captcha: Chỉ có một bước duy nhất là đếm thời gian để get link.
  • Nghiêm khắc về nội dung: Chúng tôi kiểm duyệt nội dung tất cả các link bạn rút gọn. Mọi link vi phạm luật pháp nước sở tại đều không được chấp nhận.

Changelog


v0.4 - 19/01/2019

  • Báo cáo và Phân tích chi tiết chiến dịch của bạn.

v0.3 - 01/01/2019

  • Kiểm soát các tính năng từ bảng quản trị bằng một nút bấm.

v0.2 - 14/10/2018

  • Hệ thống kiểm duyệt nội dung link bằng AI.
  • Chống gian lận truy cập.

v0.1 - 01/10/2018

  • Chức năng rút gọn link.
  • Hiện thị nội dung xem trước được tạo trực tiếp từ link rút gọn.

Contact


Mọi thông tin xin liên hệ email: admin@thainguyen.city

Đăng nhập