Xin chào!

Tự hào là con em Thái Nguyên dù ở bất cứ nơi đâu...

Vì Sao 5+5+5 Khác 5x3?

Hồi nhỏ, ba tôi quan niệm không bao giờ cho đi học thêm. Cho nên, lúc vào lớp 6, khi tôi vào học ở một lớp chọn, mọi thứ đều rất khó khăn với tôi, nhất là môn toán.