Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thông báo tuyển dụng 180 chỉ tiêu viên chức năm 2020 theo hình thức xét tuyển, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn về trình độ, chuyên ngành đào tạo, ngoại ngữ, tin học

2.1. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn

– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành bác sĩ đa khoa.

– Bác sĩ y học dự phòng (V.08.02.06): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành y học dự phòng.

– Điều dưỡng hạng III (V.08.05.14): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng.

– Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13): Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng, điều dưỡng gây mê hồi sức.

– Dược sĩ hạng III (V.08.08.22): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Dược.

– Dược hạng IV (V.08.08.23): Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Dược.

– Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16): Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Hộ sinh.

– Kế toán viên (06.031): Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính ngân hàng.

– Kế toán viên cao đẳng: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành, chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính ngân hàng.

– Kỹ thuật Y hạng III (V.08.07.18): Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sinh học,Công nghệ sinh học (Cử nhân Sinh học, Công nghệ Sinh học).

– Kỹ thuật Y hạng IV (V.08.07.18): Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng.

– Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, kỹ thuật y sinh, quản lý tài nguyên môi trường.

– Chuyên viên (01.003): tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, báo chí, quản trị kinh doanh.

– Công tác xã hội viên (mã số V.09.04.02): tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công tác xã hội, xã hội học.

2.2. Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học

a) Trình độ ngoại ngữ đối với các ngạch, chức danh nghề nghiệp hạng III:

Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Trình độ ngoại ngữ đối với các ngạch, chức danh nghề nghiệp hạng IV:

Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

c). Trình độ Tin học đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV: Có một trong các chứng chỉ sau:

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Các chứng chỉ tin học quốc tế IC3 và MOS.

3. Số lượng viên chức cần tuyển tương ứng với vị trí việc làm (có Biểu chi tiết kèm theo)

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

4.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Cách xác định người trúng tuyển

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

5.2. Trường hợp bằng điểm nhau

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc bệnh viện quyết định người trúng tuyển.

5.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 hoặc người đăng ký dự tuyển có thể nhận phiếu đăng ký dự tuyển tại phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0208.3.854.756.

– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 24/11/2020 đến hết ngày 23/12/2020.

– Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp kèm 02 phong bì có dán tem.

8. Hình thức và nội dung xét tuyển

8.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

8.2. Vòng 2:

– Đối với các chức danh nghề nghiệp bác sĩ, dược sỹ, chuyên viên, công tác xã hội viên, kế toán viên, kỹ sư: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Đối với các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, kỹ thuật y, hộ sinh: Thực hành để kiểm tra về kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian thực hành do Giám đốc bệnh viện quyết định.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

9. Thời gian xét tuyển

– Thời gian xét tuyển vòng 1: Dự kiến từ ngày 28/12/2020 đến ngày 30/12/2020.

– Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến từ ngày 20/01/2021 đến ngày 27/01/2021.

10. Địa điểm xét tuyển: Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Số 479 đường Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, điện thoại: 0208.3.854.756.

Thí sinh xem thông tin chi tiết: https://linkzip.me/FTUaS

Hoặc liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên theo địa chỉ và điện thoại trên.

Nguồn tin: www.bvdktuthainguyen.gov.vn