Bộ ảnh toàn cảnh trung tâm Chợ Chu và đồn Chợ Chu năm 1920-1929

Bộ ảnh toàn cảnh trung tâm Chợ Chu và đồn Chợ Chu năm 1920-1929

Chợ Chu là thị trấn thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Cách thành phố Thái Nguyên 50 km về phía Tây Bắc.

Bộ ảnh toàn cảnh trung tâm Chợ Chu và đồn Chợ Chu năm 1920-1929.

Vue d'ensemble du centre de Cho Chu 1920-1929.