Photos

Hình ảnh về con người, cảnh vật và sự phát triển của Thái Nguyên mến yêu.

Tecco Elite City cuối tháng 9/2020

Phần văn phòng và căn hộ mẫu phía đường Quang Trung đã dỡ bỏ và trồng rất nhiều cây xanh, các hạng mục như đường vào hầm để xe cũng đang được thi công quanh dự án.