Tranh luận

Nơi tôi viết lên những quan điểm của mình, các bạn có thể tranh luận tại phần bình luận mỗi bài viết.

Giành Quyền Tạo Hóa

Dẫu nghiệt ngã, vẫn phải thừa nhận rằng, trong hành trình thỏa mãn cơn khát con trai, rất nhiều phụ nữ đã không cho con gái họ cơ hội chào đời.