Tranh luận

Nơi tôi viết lên những quan điểm của mình, các bạn có thể tranh luận tại phần bình luận mỗi bài viết.

Muốn Con Hơn Cha, Hãy Sống Tử Tế

GS, TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Li là “danh gia vọng tộc”, các thế hệ đều có những nhà khoa học, trí thức nổi tiếng. Văn hóa nêu gương, người đi trước dìu dắt người đi sau xây đắp nên hình mẫu một gia đình hiếu học, tài hoa.