Cuối cùng thì chế độ xem phố 360° của google đã đến Thái Nguyên

Cuối cùng thì chế độ xem phố 360° của google đã đến Thái Nguyên

Cuối cùng thì chế độ xem phố 360° của google đã đến Thái Nguyên. Tuy mới chỉ cập nhật được khá ít nhưng coi như là google maps k bỏ quên Việt Nam mình. Ngoài Thái Nguyên còn có các địa phương như TP Yên Bái cập nhật khá đầy đủ (khá bất ngờ), TP Hà Nội, TP Bắc Ninh, TP Hải Phòng, TP Huế, thị xã Sông Cầu (cũng khá bất ngờ). Còn lại ví dụ như khu vực vùng TP HCM khá dày đặc nhưng không phải của google thực hiện.

Theo: Hoàng Thanh - diễn đàn Đô thi- Kinh tế và Xã hội Việt Nam ( VPC )