Hình ảnh thi công Go BigC Thái Nguyên tháng 10/2020

Hình ảnh thi công Go BigC Thái Nguyên tháng 10/2020

Hình ảnh thi công Go BigC tháng 10/2020.

Địa điểm xây dựng: Khu dân cư số 1, Đường Việt Bắc, Phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh: cbm.com.vn