Hình ảnh tuyệt đẹp về suối tại Thần Sa - Võ Nhai

Hình ảnh tuyệt đẹp về suối tại Thần Sa - Võ Nhai

Thần Sa là một địa điểm hứa hẹn không thể bỏ qua trong cẩm nang của du khách khi đến với huyện Võ Nhai.

Ảnh: Nguyễn Tiến Ngọc.