Khu công nghiệp Sông Công 2

Khu công nghiệp Sông Công 2

Hiện có 2 nhà máy cỡ lớn đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện. Nhà máy Donghwa thực sự lớn, còn 1 nhà máy đang xây dựng phía bên ngoài chưa rõ của dự án nào, một số khu khác đang xây dựng nền. Việc mở rộng KCN SC2 lên 450ha là thực sự cần thiết để đón những dự án lớn.

Nguồn Thái Nguyên SSC.