MyAladdinz quảng cáo hoàn tiền 80% hoạt động như nào?

MyAladdinz quảng cáo hoàn tiền 80% hoạt động như nào?

My Aladdinz có 3 loại giao dịch: 1 là tiền thật, 2 là Gem, 3 là Point theo tỷ lệ quy đổi.

  • 1 Gem = 1 USD.
  • 1 Gem = 1 Point.

Khi mình nạp tiền là nó chuyển thành Gem luôn. Ngoài ra còn có khuyến mại x5 cho lần nạp đầu tiền, x4, x3....gì đại loại cho lần nạp kế tiếp.

Ví dụ: Bạn nạp 1.000 USD thì nó chuyển thành 1.000 Gem. Nhưng khổ nếu cứ bình thường thế thì bọn đèn thần nó lại làm từ thiện luôn à. Vì nếu nạp 1.000 USD thì thành 5.000 gem (x5 lần đầu mà) sau đó rút ra thành tiền mặt luôn là mềnh giàu to. Nhưng nó tất nhiên đéo ngu nên nó không cho rút kiểu đó.

Nó x5 chỉ khi mềnh đổi 1.000 Gem mới nạp đó ra Point --> 5.000 Point. Lưu ý là Point vẫn đổi ra Gem bình thường nhưng nó chỉ cho 1 ngày đổi được 0,2% point/ngày.

Đồng nghĩa với 5.000 Point bạn chỉ được đổi 10 Gem = 10 USD = 240,000VNĐ. Vậy 100 ngày sau bắt đầu bạn mới thu hết vốn. Tới ngày 101 mới có 10 đô tiền lãi đầu tiên. Vậy khi nó đạt đến ngưỡng tối đa lượng người chơi và số tiền huy động trong vòng 3 tháng thì con số đã lớn cỡ nào? Đến lúc nó không cho rút nữa thì làm gì nhau?

Tuy nhiên, nếu giả sử thằng Aladdinz không bùng, mà nó muốn duy trì hệ thống này tồn tại mãi thì chuyện gì sẽ xảy ra: Rõ ràng với khối lượng tiền thưởng 80% giao dịch được cho vào hệ thống thì khối lượng tiền Gem sẽ tăng lên nhanh chóng, Gem này mua sắm được, nên nó cũng sẽ quy đổi ra tiền mặt được, như thế thì không sớm thì muộn, hệ thống sẽ không đủ tiền mặt để quy đổi và tự sập dù ông chủ có muốn hay không.

Tóm lại có lừa hay không hệ thống này cũng sẽ tự sập.

Mới các bạn đọc thêm bài viết MyAladdinz là gì? Có lừa đảo, đa cấp không?