Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

 Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

Những hình ảnh demo trong và ngoài trước ngày khánh thành chính thức của Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc.

Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc được khởi công tháng 10 năm 2012 trên diện tích 11.000m2 với tổng vốn đầu tư 320 tỷ đồng. Nhà hát gồm 1 phòng biểu diễn chính với 1200 chỗ ngồi; 2 phòng biểu diễn phụ mỗi phòng 200 chỗ ngồi. Dự án dự kiến hoàn thành 2016 nhưng đã bị chậm tới 4 năm. Trước đó dự án được phê duyệt từ năm 2003 dự kiến hoàn thành 2007 nhưng đã bị chậm do vướng mắc GPMB.

Nguồn ảnh: Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc