Tecco Elite City cuối tháng 9/2020

Tecco Elite City cuối tháng 9/2020

Phần văn phòng và căn hộ mẫu phía đường Quang Trung đã dỡ bỏ và trồng rất nhiều cây xanh, các hạng mục như đường vào hầm để xe cũng đang được thi công quanh dự án.

  • Tòa D đã tháo crane và đang hoàn thiện toàn bộ.
  • Tòa E cũng chuẩn bị hoàn thiện.
  • Tòa B lên tầng 27.
  • Tòa C lên sàn 26.
  • A1, A2 lên sàn 18, 20.

Nguồn Thái Nguyên SSC.