Thái Nguyên Tower đang lên lại crane mới của nhà thầu mới

Thái Nguyên Tower đang lên lại crane mới của nhà thầu mới

Gần 1 tháng kể từ ngày hạ crane cũ và 8 tháng kể từ lần cuối cùng thi công, Thái Nguyên Tower đang lên lại crane mới của nhà thầu mới.

Còn 15 tầng và 4 tháng cuối năm, trong bối cảnh dịch covid-19 đang quay lại mạnh mẽ, liệu cđt có thể hoàn thiện toà nhà này không?