Công ty CP Minh Trâm trúng gói thầu số 7 Dự án Đường Bắc Sơn kéo dài


Admin

Administrator
Thành viên BQT
#1
01_yngg.jpg


Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07 Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng Khu tái định cư số 1, 2, xóm Trung Tâm, xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên.

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Minh Trâm với giá trúng thầu 66,978 tỷ đồng (giá gói thầu là 67,053 tỷ đồng, chênh lệch giảm 75 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,1% thông qua đấu thầu rộng rãi). Căn cứ vào Quyết định phê duyệt số 301/QĐ-BQLDA ngày 23/8/2018, Công ty CP Minh Trâm sẽ thực hiện Gói thầu trong thời gian 300 ngày; loại hợp đồng theo đơn giá cố định.
 

Top