Tôi thật sự thích tôi của lúc nhỏ...

Tôi thật sự thích tôi của lúc nhỏ...

"Định mệnh chỉ cho mình những sự lựa chọn. Còn lại chọn điều gì thì là ở mình. Thậm chí chúng ta đã có thể chọn khác đi."

Tôi thật sự thích tôi của lúc nhỏ...

Bây giờ đã có thể tự mua được kẹo sữa rồi, nhưng không còn muốn ăn nữa, vì ăn lại không còn vị sữa như ngày xưa, không còn niềm vui của ngày thơ ấu nữa.

Hồi đó thật ngốc, tôi rất thích ăn xoài, còn đòi ăn hơn cả đời người nữa cơ chứ. Sau này lớn lên lại không thích ăn nữa, không lí do gì cả, chúng ta không sai, xoài cũng không sai. Sai là bản thân cứ cho rằng điều đó là cả một đời.

Thế giới của người trưởng thành, thật sự toàn những điều không dễ dàng.