Tổng hợp phím tắt trong WINDOWS giúp bạn tiết kiệm 60% thời gian làm việc trên máy tính

Tổng hợp phím tắt trong WINDOWS giúp bạn tiết kiệm 60% thời gian làm việc trên máy tính

Cũng giống như Micorsoft Word, Micorsoft Excel hay những phần mềm khác. Windows cũng cung cấp rất nhiều phím tắt (hotkey) giúp bạn thao tác nhanh hơn, làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

STT Phím tắt Chức năng
0 Ctrl + C Sao chép đối tượng đã chọn.
1 Ctrl + X Cắt (Cut) đối tượng đã chọn.
2 Ctrl + V Dán (Paste) đối tượng đã chọn.
3 Ctrl + Z Quay lại thời điểm trước đó (Undo).
4 Ctrl + A Chọn tất cả.
5 Ctrl + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống): Chọn nhiều tập tin/thư mục rời rạc.
6 Ctrl + Shift + một phím di chuyển (trái/phải/lên/xuống) Chọn nhiều tập tin/thư mục liên tục.
7 Ctrl + Shift + dùng chuột kéo đi Tạo shortcut cho tập tin/thư mục đã chọn.
8 Ctrl + phím di chuyển sang phải Đưa trỏ chuột tới cuối từ đang đứng sau nó.
9 Ctrl + phím di chuyển sang trái Đưa trỏ chuột lên ký tự đầu tiên của từ trước nó.
10 Ctrl + phím di chuyển xuống Đưa trỏ chuột đến đầu đoạn văn tiếp theo.
11 Ctrl + phím di chuyển lên Đưa con trỏ chuột đến đầu đoạn văn trước đó.
12 Ctrl + Esc Mở Start Menu, thay thế phím Windows.
13 Ctrl + Tab Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ trái sang phải.
14 Ctrl + Shift + Tab Di chuyển qua lại giữa các thẻ của trình duyệt theo thứ tự từ phải sang trái.
15 Ctrl + F4 Đóng cửa số hiện hành của trong chương trình đang thực thi.
16 Ctrl + Alt + Tab Sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.
17 Ctrl + Shift + Esc Mở Task Manager.
18 Ctrl + Esc Mở Start menu.
19 Alt + Enter Mở cửa sổ Properties của tập tin/thư mục đang chọn.
20 Alt + F4 Đóng một chương trình.
21 Alt + Tab Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình đang chạy.
22 Alt + Esc Chọn có thứ tự một cửa sổ khác đang hoạt động để làm việc.
23 Alt + nhấn chuột Di chuyển nhanh đến một phần của văn bảng từ mục lục.
24 Alt + F8 Hiển thị mật khẩu trên màn hình đăng nhập.
25 Alt + phím mũi tên trái Quay lại trang trước.
26 Alt + phím mũi tên phải Đi về trang phía sau.
27 Alt + phím cách Mở menu shortcut cho cửa sổ hiện hành.
28 Backspace Trở lại danh mục trước đó, tương tự Undo.
29 Shift Giữ phím này khi vừa cho đĩa vào ổ đĩa quang để không cho tính năng “autorun” của đĩa CD/DVD tự động kích hoạt.
30 Shift + Delete Xóa vĩnh viễn tập tin/thư mục mà không cho vào thùng rác.
31 Shift + F10 Mở menu shortcut cho đối tượng đã chọn.
32 Enter Xác nhận dữ liệu đã nhập thay cho các nút của chương trình, như OK,…
33 F1 Mở phần trợ giúp của một phần mềm.
34 F2 Đổi tên đối tượng đã chọn.
35 F3 Mở tính năng tìm kiếm tập tin/thư mục trong My Computer.
36 F4 Mở danh sách địa chỉ trong mục Address của My Computer.
37 F5 Làm tươi các biểu tượng trong cửa sổ hiện hành.
38 F6 Di chuyển xung quanh các phần tử của màn hình trên một cửa sổ hay trên desktop.
39 F10 Truy cập vào thanh Menu của ứng dụng hiện hành.
40 Tab Di chuyển giữa các thành phần trên cửa sổ.
41 Windows Mở hoặc đóng menu Start.
42 Windows + Break Mở cửa sổ System Properties.
43 Windows + D Ẩn/hiện màn hình desktop.
44 Windows + M Thu nhỏ cửa sổ hiện hành xuống thanh taskbar.
45 Windows + E Mở File Explorer để xem các ổ đĩa, thư mục.
46 Windows + F Tìm kiếm chung.
47 Ctrl + Windows + F Tìm kiếm dữ liệu trong My Computer.
48 Windows + F1 Xem thông tin hướng dẫn của hệ điều hành.
49 Windows + L Khóa màn hình máy tính.
50 Windows + R Mở cửa sổ Run.
51 Windows + U Mở Ease of Access Center trong Control Panel.
52 Windows + A Mở Action center.
53 Windows + C Mở Cortana trong chế độ nghe.
54 Windows + Alt + D Hiển thị, ẩn ngày giờ trên máy tính.
55 Windows + I Mở Settings.
56 Windows + P Chọn chế độ hiển thị trình bày (khi kết nối với máy chiếu, màn hình ngoài).