Trung tâm hành chính mới huyện Đồng Hỷ

Trung tâm hành chính mới huyện Đồng Hỷ

Trung tâm hành chính mới huyện Đồng Hỷ tại xã Hóa Thượng đã hoàn thành, rực rỡ cờ hoa chào ĐH Đảng bộ huyện. Khu Quảng trường phía trước tuy không kịp cho ĐH nhưng cũng đang tích cực san lấp. Điều đáng chú ý là diện tích khu quảng trường này rộng tới hơn 3ha tức là gấp 2-3 lần quảng trường Võ Nguyên Giáp hiện tại.

Nguồn Thái Nguyên SSC.