Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2020

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển dụng viên chức (giáo viên mầm non) cho Trường Mầm non Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, năm học 2020 – 2021, cụ thể:

1. Chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu.

– Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng IV.

– Mã số: V.07.02.06

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

– Tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm trở lên, chuyên ngành Giáo dục Mầm non;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Địa điểm và thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/8/2020 đến hết ngày 05/9/2020.

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức Cán bộ – Công tác Học sinh sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083.746590 – 0981762889.

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên trân trọng thông báo./.