Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/08/2020 đến hết ngày 10/09/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổ chức, Tầng 2 Nhà 11 tầng, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: 284 Đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tump.edu.vn