Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020

Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020

Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 11/11/2020 đến hết ngày 20/11/2020

– Địa điểm: Tổ Hành chính – Tổng hợp ( Phòng 308), Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: sfl.tnu.edu.vn