UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020

UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020

UBND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/12/2020 đến hết ngày 10/01/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: donghy.thainguyen.gov.vn