UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 65 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Võ Nhai, tổ dân phố Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai,tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết cụ thể như sau:

***** Tài liệu đính kèm

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vonhai.thainguyen.gov.vn