UBND TP Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020

UBND TP Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020

UBND thành phố Thái Nguyên tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu
2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:
– Thời gian: kể từ ngày 01/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020
– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố, số 10 Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên.

Nguồn tin: thainguyencity.gov.vn