Update - Tecco Elite City

Update - Tecco Elite City

Update - Tecco Elite City - Toà D đã xong phần mái trang trí, tổng chiều cao tăng thêm tầm 3m nữa.

  • Tòa E lên tầng 31, chuẩn bị top out.
  • Tòa B lên tầng 23.
  • Tòa C lên tầng 22 - A1, A2 lên 17, 18.

Theo Thái Nguyên SSC.